Snekæderegler i udlandet

Regler for brug af snekæder på og  frem til ski-destinationerne

 

Danmark:
Tilladt under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene

Finland:
Tilladt under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene

Frankrig:
Må kun anvendes når vejen er dækket af sne eller is, samt på veje hvor brug af snekæder er påbudt ved skiltning

Italien:
Kan være påbudt ved skiltning. I Val’d’Aosta skal de medbringes i bilen

Kroatien:
I regionen Lika of Corski Kotar skal snekæder medbringes i vinterhalvåret

Lichtenstein:
Kan være påbudt ved skiltning

Lichtenstein:
Tilladt såfremt vejen er dækket af tykt lag sne

Norge:
Her er en særregel, som indirekte betyder – medbring snekæder.
Det er førerens ansvar at være selvhjulpen, at bilen har tilstrækkeligt vejgreb.

Polen:
Må kun anvendes når vejen er dækket af sne eller is

Schweiz:
Brug af snekæder kan være påbudt ved skiltning

Slovakiet:
Tilladt hvis forholdene kræver det

Slovenien:
Tilladt hvis forholdende kræver det. Medbringelse af vinterudstyr er obligatorisk i perioden 15.11-15.03

Spanien:
Kan være påbudt ved skiltning.

Sverige:
Må og kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene

Tyskland:
Tilladt når vejen er dækket af sne.

Ungarn:
Må kun benyttes, når vejforholdene gør det påkrævet

Østrig:
Må kun benyttes når vejen er dækket af sne eller is.
Brug af snekæder kan være påbudt ved skiltning.
Snekæder skal være og svare til den europæiske standard EN 16662-1.