Michelin bilpleje

Vi har forhandlere fordelt i hele landet

Pris
Pris - slider
546554
Kategori
Lagerstatus
Lagerstatus
Brand/Mærke
Brand/Mærke
Størrelse
Størrelse

MILJØVENLIG BILPLEJE
– god for dig, god for bilen, godt for miljøet.

100% BIONEDBRYDELIG  –  100% PFAS FRIT
Ingen parfume tilsat – genbrugsplast
Uddrag fra sikkerhedsdatablad på Michelin ECO fælgrens:
FAREIDENTIFIKATION
Denne blanding medfører ingen fysisk fare.
Denne blanding udgør ikke nogen helbredsfare.
Denne blanding medfører ingen miljøfare. Der kendes eller forventes ingen påvirkning af miljøet ved normal brug.
Mærkningselementer
Andre farer
Blandingen indeholder ikke “Særligt problematiske stoffer” (SVHC) >= 0,1% udgivet af Det Europæiske Kemikalieagentur

Filtrer efter tags
Cookie Icon