(for English see below)

Hvem er TOURGEAR  

TOURGEAR er en anderledes og nytænkende distributør på primært det danske, men også mere og mere de andre nordiske markeder.
Tilbage i 2011 greb vi modigt iværksætter-chancen og startede TOURGEAR med varemærkerne Atera og Hauck som de primære agenturer. Siden er det gået rigtigt stærkt - og i dag står vi med en meget bred pallette af mærkevarer, som takket være vore forskellige og brede afsætnings-kanaler, distribueres bredt og dækkende over hele landet.
 

Egne varemærker
I 2012 producerede vi de første Park-n-go p-skiver, og serien er siden udviklet med nyeste solcelle- teknologi, og har markedets bedste stabilitet. Et sjovt følgeprodukt Grill-n-go stegetermometer kom til i 2014. TourGo er vort private label varemærke, som vi bruger til egne produktioner i udlandet.


Markedsføring via stort forhandlernetværk (BtB). Ingen salg til slutbrugere.
Vi er et import-/handelsselskab med salg til forhandlere, grossister, med-distributører i flere brancher. 
Vore forhandlere kan via deres unikke log-in til hvor hjemmeside, se indkøbspriser, lagerstatus, div downloads og bestille direkte i Tourgear BtB-online shoppen. Mangler du som forhandler et log-in kan du få dette ved at sende os en mail.


"Mobilitet for en aktiv og moderne livsstil"
Vi bestræber os på at udvikle og være på forkant med nye tendenser indenfor vor ekspertområder transportudstyr og innovativ elektronik. Dette sammenholdt med vore store passion og interesser inden for aktiv livsstil, gør, at vi arbejder engageret med vort motto "Mobilitet for en aktiv og moderne livsstil".
Igennem årene har vi været på forkant med produkter som anhængerbokse, anhængertræk til mikrobiler, elektroniske p-skiver, trafikalarmer og innovative husholdningselektronik. Sidste nye er E-MOBILITY med varemærket Gorunner, hvor vi producerer el-løbehjul, segboards, el-cykler under i samarbejde med Gorunner ApS.
 

Målrettet varemærke arbejde
Vi arbejder målrettet med hvert enkelt af vore varemærker. Vi har sjælen og lidenskaben med i hvert eneste produkt, som vi arbejder med.
En engageret distributør kalder flere leverandører os. En partner, som de ser formåer at få deres brands til at vokse på et konkurrencepræget marked.

 

Logistik
Vi lagerfører et yderst bredt sortiment, og har unikke opslagsværker på vor BtB-online shop.  Vi samarbejder med NTG/POSTNORD og Danske Fragtmænd, og tilbyder vore forhandlere fordelagtige fragtkonditioner. Vi leverer dag til dag.

 

Hvem er vi så og hvad står vi for
Vi vil gerne opfattes som dedikeret i det vi gør og tilbyder. Vi vægter desuden bløde værdiger højt.
Varer er som tidligere nævnt udvalgt med omtanke, og lytter meget til vore kunder og markedet, for at ramme rigtigt

 

Vi tænker grønt
Vi arbejder på at levere miljøvenlige produkter til de danske forbrugere, bl.a. vor solcelle baserede p-skive (ingen batteriudskiftninger), en stor miljøvenlig bilplejeserie fra Michelin, som er bionedbrydelig, og sidste nye er vor voksende serie i e-mobilitet.

 

God Tour!

 

 

Who is TOURGEAR
TOURGEAR is an innovative distributor in primarily the Danish, but also more and more the other Nordic markets.
Back in 2011, we bravely seized the entrepreneurial opportunity and started TOURGEAR with the Atera and Hauck brands as the primary agencies. Since then, it has gone really fast - and today we have a very wide range of branded goods, which thanks to our different and wide sales channels, are distributed widely and widely across the country.

Own trademarks/brands
In 2012, we produced the first Park-n-go parking discs, and the series has since been developed with the latest solar cell technology, and has the best stability on the market. A fun by-product Grill-n-go grill thermometer was added in 2014. TourGo is our private label brand, which we use for our own productions abroad.

Marketing via a large dealer network (BtB). No sales to end users.
We are an import / trading company with sales to dealers, wholesalers, co-distributors in several industries.
Our dealers can via their unique log-in to where website, see purchase prices, stock status, various downloads and order directly in the Tourgear BtB online shop. 


"Mobility for an active and modern lifestyle"
We strive to develop and be at the forefront of new trends within our areas of expertise in transport equipment and innovative electronics. This, combined with our great passion and interests in active lifestyle, makes us work committed to our motto "Mobility for an active and modern lifestyle".
Over the years, we have been at the forefront of products such as towing boxes, towbars for microcars, electronic parking discs, traffic alarms and innovative household electronics. The latest is E-MOBILITY with the brand Gorunner, where we produce electric scooters, segboards, electric bikes under in collaboration with Gorunner ApS.

Logistics
We have a quite large warehouse and distribute day-to-day to dealers national-wide. Dealers can order online in our BtB online shop. We cooperate with forwarders NTG / POSTNORD and Danske Fragtmænd.

Who are we then and what do we stand for
We want to be perceived as dedicated in what we do and offer. We also place a high value on soft values. Products are, as previously mentioned, carefully selected, by listen to a lot to our customers and the market.

We think green
We deliver environmentally friendly products to Danish consumers, including our solar cell based parking disc (no battery replacements), a large environmentally friendly car care range from Michelin, which is biodegradable, and the latest is our growing series in e-mobility.

Enjoy Your Tour!

 

fotos fra vort kontor/showroom